Criteria

Hoe gaan wij te werk?

InvestBird richt zich op het creëren van zichtbare waardegroei binnen de ondernemingen waarin ze investeert. Als actieve aandeelhouder zijn wij nauw betrokken bij de ontwikkeling van de onderneming. In samenwerking met het management van de onderneming stellen wij vervolgens plannen op voor strategische ontwikkeling en operationele verbeteringen. De uitvoering van deze plannen en het bijsturen daarvan gebeurt steeds met het doel van waardegroei voor ogen.

InvestBird investeert in innovatieve ondernemingen die

  • Omzet genereren
  • Bijdragen aan duurzame impact
  • Duidelijke groeiplannen hebben
  • Sterk en gedreven management hebben
  • Financieringsbehoefte hebben tussen €50.000 en 1.5 miljoen

Bedrijven met een vernieuwend product met duurzame impact

We toetsen het bedrijf op haar doelstellingen en groeimogelijkheden. Indien de match er is dan investeren wij met financiering, expertise en tijd.

Het bedrijf wordt geleid door de oprichters en management

Wij bieden hands-on begeleiding op financieel, bedrijfskundig en strategische onderwerpen. Wij maken we verbinding met andere bedrijven en zoeken naar krachtenbundeling door clustering

Wij investeren in bedrijven met duidelijke groeimogelijkheden

Samen met het management tillen we het bedrijf naar een hoger plan en zorgen we voor optimale waardecreatie. We helpen met het maken van strategische keuzes en bewaken de focus.

Voldoet jouw bedrijf aan onze criteria?

Graag ontvangen wij dan jouw businessplan zodat we op basis van deze input kennis kunnen maken. In het businessplan zien wij graag een omschrijving van de volgende punten:

Team

Beschrijving van wie je partners zijn en wie er behoort tot het kernteam

Product of dienst

Uitgebreide beschrijving van je propositie

Business model

Een uitgewerkt verdienmodel met daarin uitleg over de schaalbaarheid/groeimogelijkheden

Investeringsbehoefte

Gedetailleerde beschrijving van hoeveel kapitaal heb je nodig denkt te hebben en waarom

Financieel overzicht

Gedetailleerd overzicht van (verwachte) omzet en kosten verwerkt in liquiditeit en exploitatieoverzichten.
Op het moment dat je het businessplan met ons deelt, zullen wij zo snel reageren met relevante feedback. Als wij mogelijkheden voor een investering zien, zullen we jouw onderneming eerst beoordelen. Daarna zullen we gezamenlijk bepalen hoe InvestBird de onderneming het best kan bijstaan met ondersteuning en kapitaal.