Het schrijven van een bedrijfsplan kost tijd. Pak zo’n businessplan slim aan en ga aan de slag met de richtlijnen van het Sequoia-principe: een bedrijfsplan in 10 stappen.

1. Het doel van jouw onderneming

In het eerste hoofstuk kun je meteen de aandacht grijpen. Probeer dus je bedrijfsdoel concreet te omschrijven in één heldere zin. Hiermee geef je meteen een goede omschrijving van het doel van jouw onderneming. Waarom ga je dit bedrijf oprichten? Voor wie? Wat denk je daarmee te bereiken? Je hoeft op deze plek nog niet in te gaan op het hoe en waarom. Die uitleg komt in latere onderdelen van jouw businessplan nog aan bod. Het hoofddoel van dit eerste punt is simpelweg: hoe wek je de interesse van de lezer? Weet ook voor wie je schrijft: banken of private investeerders hebben meestal geen zeeën van tijd om uitgebreid hele businessplannen te lezen. Hoe concreter jouw ondernemingsplan, des te groter de kans dat het uiteindelijk aandachtig wordt bekeken. Goed om in gedachten te houden: de ideale lengte is circa twintig pagina’s.

 

2. Wie zijn jouw klanten?

In dit onderdeel beschrijf je de huidige situatie van jouw toekomstige klanten en/of opdrachtgevers in de regio. Tegen welke problemen lopen zij aan? Hoe gaan zij hier op dit moment mee om? Natuurlijk moet je deze beweringen wel kunnen staven met de juiste feiten, bijvoorbeeld van het CBS. Of kijk eens bij Cijfers en Trends van de Rabobank. Hier vind je actuele gegevens over onder meer de kansen, bedreigingen en perspectieven over jouw branche.

 

3. Jouw toegevoegde waarde

De titel geeft het eigenlijk al aan: hier vertel je over wat jouw product of dienst toevoegt voor de klant. Wat ga je doen om deze klanten en/of opdrachtgevers een goed alternatief te bieden voor de huidige situatie? En is dit financieel haalbaar? Hou rekening met een aantal zaken:

 

4. Is jouw bedrijf relevant?

Dit onderdeel van het bedrijfsplan gebruik je om de lezer ervan te overtuigen dat dit een uitstekend moment is om het bedrijf op te richten. Onderbouw je verhaal wederom met accurate gegevens over de ontwikkelingen van de laatste jaren in jouw branche en regio. Welke ontwikkelingen maken jouw onderneming juist nu relevant?

 

5. Van marktonderzoek naar marketingplan

Geen businessplan is compleet zonder de resultaten van marktonderzoek. Als ondernemer moet je immers weten hoe jouw markt in elkaar zit en wil je op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen in de sector. Net als een potentiële investeerder zal de klant straks overtuigd moeten raken van de toegevoegde waarde van jouw product of dienst. Een marketingplan helpt je bij het krijgen van meer inzicht in jouw markt, waarmee je via de marketingmix vervolgens een duidelijk profiel van de doelgroep kunt schetsen.

 

6. De concurrentie

Hier schrijf je over de gevestigde bedrijven in jouw vakgebied en regio met wie je straks gaat concurreren. Geef in deze concurrentie-analyse ook bij iedere concurrent kort aan wat jouw bedrijf anders (en beter) zal doen.

 

7. Het product

In dit onderdeel kun je jouw product of dienst uitgebreid beschrijven. Wat is het doel? Hoe wordt het product gemaakt? Wil je bijvoorbeeld voor bedrijven webteksten gaan schrijven of vertalen van het Nederlands naar het Engels of Russisch? Beschrijf dan stap voor stap hoe je straks precies te werk gaat en wat de kosten zullen zijn. Als je met jouw onderneming zelf producten wil gaan fabriceren, importeren of exporteren, is dit de plek om in duidelijke bewoordingen het exacte importeer- of productieproces uiteen te zetten.

 

8. Businessmodel

Het businessmodel is in het Nederlands beter bekend als het bedrijfsmodel. Hiermee geef je bepaalde aspecten van een bedrijf weer.

Het Business Model Canvas helpt je hiermee. Dit is een manier om de aspecten van je bedrijfsmodel visueel weer te geven.

 

9. Eenmanszaak of een groot team

Ga je een eenmanszaak oprichten? Dan hoef je hier alleen je eigen naam neer te zetten. Maar wanneer je samen met anderen een onderneming gaat runnen, moet je het één en ander op papier vastleggen:

 

10. Het financiele plaatje

Tot slot mogen ook de verwachte financiële omstandigheden niet ontbreken in het businessplan. Hierbij moet je bijvoorbeeld denken aan:

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *